Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Các cầu nâng cấp tải trọng: cầu Rạch Tre, cầu Cả Ngỗ, cầu Rạch Chùa 2, cầu Rạch Gia, cầu Rạch Cầu và cầu Bằng Lăng

 •  Vị trí: trên tuyến đường ĐT.854 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, Vtk=40 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 10m, mặt đường xe chạy rộng 7m;
  • Cấp công trình: cấp IV;

Cầu Sáu Quốc:

 • Vị trí: cuối đường Nguyễn Hữu Kiến và đầu đường Nguyễn Thái Học, Tp. Cao Lãnh;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố đô thị theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, Vtk=60 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 10m, mặt đường xe chạy rộng 7m;
  • Cấp công trình: cấp III
  • Tường chắn trên nền cọc tràm gia cố;

Đường Nguyễn Sinh Sắc:

 • Vị trí: đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT.848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố khu vực, vận tốc thiết kế Vtk=60 km/h;
  • Bề rộng: 4 làn xe x 3.75m + 2 dải an toàn x 0.5m + 2 lề người đi x 5.0m = 26m;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN;
  • Cấp công trình: cấp II;
  • Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007;

Cầu Khu Sáu:

 • Vị trí: Km 34+550 tuyến đường ĐT.844, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp;
 • Qui mô cầu, đường trước khi mở rộng, nâng cấp:
  • Cấp đường: đường cấp III đồng bằng TCVN 4054:2005;
  • Vận tốc khai thác: 40 km/h;
  • Tải trọng trục: 100 kN;
  • Tĩnh không thông thuyền: 16 x 3 m;
  • Cấp công trình: cấp IV;
  • Bề rộng cầu: 5.0m + 2 bên x 0.4m = 5.8m
  • Cấp tải thiết kế và khai thác: 18 Tấn;
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 18.6 m; 

Cầu Ngô Thời Nhậm:

 •  Vị trí: cuối đường Ngô Thời Nhậm hiện hữu giao với đường Lê Thị Riêng, phường 1, Tp. Cao Lãnh và đầu đường nội bộ khu tái định cư Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp thuộc xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Trà, Tp. Cao Lãnh;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố chính đô thị theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, Vtk=60 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 26m, mặt đường xe chạy rộng 14m;
  • Cấp công trình: cấp II
  • Tường chắn và sàn giảm tải BTCT trên nền cọc ống ly tâm BTCT DƯL Ø400mm

Page 1 of 8