Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Ngày 25/01/2016 Cục Bản quyền tác giả Việt Nam đã chính thức công nhận quyền tác giả đồng thời là chủ sở hữu của chương trình tính toán thiết kế cấu kiện bê tông cốt thép ứng suất trước Preconc - Version 8...

Giấy chứng nhận số 599/2016/QTG của Cục Bản quyền tác giả ghi nhận tác giả và chủ sở hữu là của ông Nguyễn Hồng Ân.

 

Trong những năm qua, TVEn đã sử dụng công cụ này nhằm thiết kế toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước trong các hợp đồng của mình. Các sản phẩm được thiết kế băng PreConc đã được ứng dụng rất nhiều trong các công trình công nghiệp (cọc ly tâm BTCT ứng suất trước), công trình cầu (các loại dầm I, T ngược, I cánh rộng...), công trình thủy lợi (cọc ván BTCT ứng suất trước).

Với việc đăng ký quyền tác giả, TVEn chính thức sử dụng chương trình hợp pháp nhằm nâng cao chất lượng thiết kế và thẩm tra các dự án, giúp đảm bảo an toàn và tính kinh tế của dự án mà mình tham gia