Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Công ty TNHH Kỹ thuật Thuận Việt đã có kỹ sư chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN.

Theo đó, ngày 02/05/2012 tổ chức ASEAN Chartered Profressional Engineering Coordinating Committee đã công nhận Ông Nguyễn Hồng Ân, chứng chỉ số ACPE-00489/VN, là kỹ sư chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng công trình (Civil). Đây là một vinh dự của công ty trong quá trình hội nhập và phát triển, đánh dấu bước đi lên,  không ngừng học hỏi và hoàn thiện tri thức nhằm tạo những sản phẩm có chất lượng cao nhất cho khách hàng của công ty.

Tham khảo thông tin tại đây