Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Ngày 02/04/2013, Bộ Giao thông Vận tải công bố quyết định số 823/QĐ-BGTVT "Về việc công bố xếp hạng năng lực các tổ chức Tư vấn ngành Giao thông Vận tải năm 2012". 

 

Theo đó, Công ty TNHH kỹ thuật Thuận Việt nằm ở số thứ tự 96 trong Top 100 - Phụ lục 1 (Các tổ chức Tư vấn Thiết kế năm 2012) thuộc lĩnh vực Thiết kế Cầu Đường bộ. Với vừa tròn 4 năm thành lập, TVEn đã cố gắng làm việc để tự vươn lên để đạt được thành quả này. Vẫn biết với thứ hạng chưa cao, chúng tôi còn phải nổ lực rất nhiều để vượt qua giai đoạn khó khăn chung, nhưng với sự ủng hộ của khách hàng, đóng góp công sức của Hội Đồng Thành Viên, sự nhiệt tình và quyết tâm của toàn bộ nhân viên công ty sẽ cố gắng mang đến nhiều sản phẩm tốt nhất có thể cho khách hàng của mình, đặc biệt là các công ty nước ngoài, các công ty tư nhân, các Ban Quản lý dự án.

Nhân dịp này chúng tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và bình an đến với Quí khách hàng và các anh chị em đồng nghiệp.

Download quyết định 823/QĐ-BGTVT tại đây