Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Ngày 29/07/2010 Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 2 & Công ty CP Bê tông 620 Châu Thới đồng tổ chức cuộc hội thảo "Giới thiệu sản phẩm bê tông đúc sẳn trong thi công Cầu Đường". TVEn đã tham gia báo cáo chính trong hội thảo với báo cáo "Một số chỉ tiêu kỹ thuật dầm BTCT dự ứng lực tiết diện chữ T ngược & nguyên lý - phương pháp tính". Cuộc hội thảo đã cho nhiều ý kiến quan trọng về các tính năng kỹ thuật của một số loại sản phẩm tiêu biểu, trong đó quan tâm chi tiết đến loại cọc ván BTCT dự ứng lực và dầm T ngược BTCT dự ứng lực.

 

Nội dung phần cọc ván BTCT dự ứng lực do anh Trần Đại Minh, Công ty Orbitec chủ trì và báo cáo.

Nội dung phần dầm T ngược BTCT dự ứng lực do  Nguyễn Hồng Ân, Công ty TNHH kỹ thuật Thuận Việt chủ trì và trình bày.

Cuộc hội thảo được tổ chức chu đáo, thân thiện giữa các nhà quản lý dự án, các nhà tư vấn và người sản xuất về sản phẩm được giới thiệu. Các thành viên tham dự hội thảo đánh giá cao về các tính năng các loại sản phẩm công nhiệp của Công ty CP bê tông 620 Châu Thới. Đến cuối giờ trưa cùng ngày, cuộc hội thảo bế mạc và thành công tốt đẹp.