Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Sau thời gian tìm hiểu và sử dụng thử, TVEn đã đăng ký chính thức và trở thành người sử dụng hợp pháp của chương trình ZWCAD Professional 2010....

Với những tính năng và giao diện gần như AutoCAD 2009, ZWCAD tỏ ra khá hữu hiệu và gần như tương thích với AutoCAD mà giới kỹ sư xây dựng Việt Nam thường sử dụng.

TVEn cố gắng từng bước xây dựng nền tảng thật vững chắc cho tương lai công ty nên đã đầu tư vào công nghệ phù hợp. Vừa nhằm nâng cao năng suất lao động & chuẩn hóa sản xuất, vừa nâng cao được chất lượng dịch vụ tư vấn nhằm phục vụ chu đáo cho các khách hàng của mình một cách hữu hiệu.