Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Với mục tiêu có công cụ mạnh một cách hợp pháp để hổ trợ công việc thiết kế, từ tháng 06/2010 TVEn đã thương thảo, đăng ký và mua quyền sử dụng chương trình SAP2000 Version 14 Plus with Bridge Design Module. Đến thời điểm hiện nay, TVEn đã hoàn thành toàn bộ thủ tục và đã trở thành người sử dụng hợp pháp chương trình SAP2000 của hãng CSI của Hoa Kỳ.

Cùng với các công cụ khác, chương trình này chắc chắn sẽ hổ trợ TVEn trong việc tính toán tìm giải pháp phù hợp cho các khách hàng của chúng ta.