Brand Name
Tin Tức

Tin Tức

Thông tin hoạt động của TVEn

Ngày 08/07/2010 Cục Bản quyền tác giả Việt Nam đã chính thức công nhận quyền tác giả đồng thời là chủ sở hữu của chương trình tính toán nền đường RoadPro...

Giấy chứng nhận số 2049/2010/QTG của Cục Bản quyền tác giả ghi nhận chương trình là của ông Nguyễn Hồng Ân.

Với công cụ này, TVEn có thêm phương tiện nhằm giúp giải quyết nhiều bài toán thực tiễn với độ tin cậy cao  và nhanh chóng, giúp cho người kỹ sư thiết kế có những thông tin kỹ thuật để quyết định các giải pháp phù hợp trong tính toán xử lý nền đất yếu cho các công trình công nghiệp (móng, nền nhà xưởng, bãi chứa hàng, bãi công ten nơ...), công trình giao thông (nền đường), .... đặc biệt rất hữu dụng cho việc xử lý nền đất yếu hoặc giám định sự cố công trình.