Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: tuyến đường ĐT.848, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp IV.

Cau Cai Chau thu tai

 

 • Qui mô:
  • Khổ cầu: 2 làn xe x 4,5m + 2 lề x 0,4m = 9,8m
  • Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 12,5m + 1 nhịp x 18,6m + 1 nhịp x 12,5m
  • Cấp tải thiết kế: H30, xe nặng XB80, người đi bộ 300 kgf/m2
  • Loại kết cấu: cầu dầm BTCT ứng suất trước, mố trụ cầu BTCT trên nền cọc 35x35cm
 • Kết quả kiểm định:
  • Không hạn chế tải trọng.
 • Năm thực hiện: năm 2018