Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: tuyến đường ĐT.844, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp IV.

Cau Ong Sau thu tai

 

 • Qui mô:
  • Khổ cầu: 1 làn xe x 5,0m + 2 lề x 0,4m = 5,8m
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 18,6m
  • Cấp tải thiết kế: H13
  • Loại kết cấu: cầu dầm BTCT ứng suất trước, mố trụ cầu BTCT trên nền cọc 35x35cm
 • Kết quả kiểm định:
  • Xe thân liền: 22 tf;
  • Xe sơ mi rơ moóc: 28 tf;
  • Xe rơ moóc:  30 tf;
 • Năm thực hiện: năm 2018