Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: tuyến đường ĐT.844, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp III.
 • Qui mô:
  • Khổ cầu: 1 làn xe x 5,5m + 2 lề x 0,25m = 6,3m
  • Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 24,54m + 3 nhịp x 30m + 1 nhịp x 24,54m
  • Cấp tải thiết kế: H13, xe nặng đơn chiếc X60, người đi bộ 300 kgf/m2
  • Loại kết cấu: cầu dầm BTCT ứng suất trước (24,54m) và cầu dầm thép liên hợp bản mặt cầu BTCT (30m); Mố trụ cầu BTCT trên nền cọc 35x35cm
 • Kết quả kiểm định:
  • Xe thân liền: 24 tf;
  • Xe sơ mi rơ moóc: 28 tf;
  • Xe rơ moóc:  31 tf;

Trong trường hợp xe phải qua cầu theo 2 chiều, tải trọng khai thác như sau:

  • Xe thân liền: 12 tf;
  • Xe sơ mi rơ moóc: 14 tf;
  • Xe rơ moóc:  15 tf;
 • Năm thực hiện: năm 2018