Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: tuyến đường huyện ĐH.69, thuộc huyện Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp IV.
 • Qui mô:
  • Các cầu kiểm định, thử tải: cầu Đồn Điền, cầu Cái He và cầu Rau Cần sau nâng cấp 
  • Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 lề x 0,25m = 7,5m
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 12m
  • Cấp tải thiết kế: 20 tấn
  • Loại kết cấu: cầu BTCT ứng suất trước, mố trụ cầu BTCT trên nền cọc 30x30cm
 • Một số hình ảnh thử tải
  • Cầu Đồn Điền

Cau Don Dien thu tai

  • Cầu Cái He

Cau Cai He thu tai

  • Cầu Rau Cần

Cau Rau Can thu tai

 • Kết quả kiểm định:
  • Xe thân liền: 15 tf.
  • Xe sơ mi rơ moóc: 24 tf.
  • Xe rơ moóc:  30 tf.

Trong trường hợp xe qua cầu từng chiếc và chạy giữa lòng cầu, tải trọng khai thác như sau:

  • Xe thân liền: 20 tf.
  • Xe sơ mi rơ moóc: 32 tf.
  • Xe rơ moóc:  41 tf
 • Năm thực hiện: năm 2017