Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp IV

Cau Cai Be thu tai

 

 • Qui mô:
  • Khổ cầu: 2 làn xe x 3,5m + 2 bên x 1,3m = 9,6m
  • Sơ đồ nhịp: 3 nhịp x 12,5m
  • Cấp tải thiết kế: HS-20.44 (AASHTO LRFD), H18 (22 TCN 18-79)
  • Loại kết cấu: cầu BTCT ứng suất trước, mố và trụ cầu BTCT, cọc BTCT 35x35cm
 • Kết quả kiểm định:
  • Xe thân liền: 18 tấn;
  • Xe sơmi rơ moóc: 29 tấn;
  • Xe rơ moóc: 36 tấn.
 • Năm thực hiện: 2017