Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: tuyến đường ĐT.854, tỉnh Đồng Tháp.
 • Loại công trình: công trình giao thông
 • Cấp công trình: cấp IV
 • Qui mô:
  • Các cầu: Rạch Tre, Cả Ngỗ, Rạch Chùa 2, Rạch Gia, Rạch Cầu & Bằng Lăng

Tên cầu

Khổ cầu

Tải trọng thiết kế

Sơ đồ nhịp

Đặc điểm kết cấu nhịp

Đặc điểm mố/trụ

Rạch Tre

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

12,5+18,6+12,5m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+ Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

+ Trụ: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

Cả Ngỗ

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

12,5+18,6+12,5m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+ Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

+ Trụ: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=38m

Rạch Chùa 2

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+ Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=45m

Rạch Gia

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+ Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=45m

Rạch Cầu

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+ Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=45m

Bằng Lăng

2 làn xe x 3,5 m + 2 lề x 0,5m = 8 m

H-18

24,54m

Dầm BTCT DƯL điển hình, bản mặt cầu 18cm f’c=30 MPa

+ Mố: BTCT trên móng 12 cọc 40x40, L=43m

  • Loại kết cấu: cầu BTCT ứng suất trước, mố và trụ cầu BTCT, cọc BTCT 40x40cm
 • Các hình ảnh thực tế khi thực hiện kiểm định cầu
  • Cầu Rạch Tre

Cau Ranh Tre thu tai

  • Cầu Cả Ngỗ

Cau Ca Ngo thu tai

  • Cầu Rạch Chùa 2

Cau Rach Chua 2 thu tai

  • Cầu Rạch Gia

Cau Rach Gia thu tai

  • Cầu Rạch Cầu

Cau Rach Cau thu tai

  • Cầu Bằng Lăng

Cau Bang Lang thu tai

 • Kết quả kiểm định:
  • Không giới hạn tải trọng cầu khi được gia cố, tăng cường một số chi tiết kết cấu.
 • Năm thực hiện: 2017