Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

- Công trình: Băng tải kho 10A – cầu sông 2 do Cty Cổ phần BARIA Serece làm chủ đầu tư.
- Địa điểm: Cảng BARIA SERECE nằm bờ trái sông Thị Vải, thuộc xã Phú Mỹ, huyên Châu Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cấp tải trọng khai thác: Tải trọng do tự trọng bản thân băng tải là 350kgf/m. Hoạt tải trên băng tải là 50kgf/m.

- Động đất:

Theo phụ lục chương 6 – qui chuẩn QCVN 02:2009, huyện Châu Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có gia tốc nền agR= 0,6002m/s² = 0,06002g, theo đó địa danh này thuộc vùng có cấp động đất là cấp VII theo thang động đất MSK-64 (agR = 0,588 ÷ 1,177m/s²) được xác định theo bảng 6.1 và 6.2 của qui chuẩn nêu trên.

Với gia tốc nền nêu trên, theo điều 3.10.4 – 22TCN 272-05, vùng này thuộc vùng I theo phân loại vùng động đất (a ≤ 0,09 m/s²). Theo qui định của điều 4.7.4 Phân tích về tải trọng động đất, đối với các cầu nằm trong vùng động đất I không cần thiết phải phân tích về tải trọng động đất bất kể tầm quan trọng và hình dạng của nó. Tuy nhiên phải tuân theo các yêu cầu qui định tối thiểu như trong các Điều 4.7.4.4 và 3.10.9

- Gió: theo bảng 4.1 – qui chuẩn QCVN 02:2009 phân vùng áp lực gió theo địa danh hành chính, huyện Châu Thành – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thuộc vùng gió II.A. Theo bảng 4.1, áp lực gió cơ bản của vùng II.A là: W0 = 0,83 kN/m² và vận tốc gió giật cơ bản trong 10 phút với chu kỳ xuất hiện 50 năm là V0 = 28,57 m/s . Đồng thời, theo bảng 3.8.1.1-1 – 22TCN 272-05, tốc độ gió giật cơ bản trong 3 giây với chu kỳ xuất hiện 100 năm tương ứng với vùng II là VB = 45 m/s.

- Hoàn thành thiết kế: 04/2018

- Hoàn thành xây dựng: 12/2018