Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Địa điểm xây dựng: Đường ĐT.830, ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Dự án bao gồm các nội dung:

1. Đối với bệ căng dùng để đúc sản phẩm BTCT DƯL hiện hữu:

Bệ căng hiện hữu trước khi nâng cấp, cải tạo tại nhà máy XD hạ tầng Phan Vũ gồm 2 loại: bệ căng 7mx120m (bệ căng đôi) & 4mx120m (bệ căng đơn). Các nội dung cần thực hiện

  • Đánh giá năng lực hiện hành của bệ căng hiện hữu để có thể đúc các sản phẩm cọc ván SW300 ÷ SW1200. Kết quả phân tích cho thấy với kết cấu hiện hữu chưa đạt yêu cầu chịu lực để đúc các loại sản phẩm yêu cầu.
  • Thiết kế tăng cường bệ căng để đạt hiệu quả mong muốn: Sau khi cải tạo, nâng cấp cho phép sử dụng các bệ căng để chế tạo cọc ván SW300 ÷ SW940, tương ứng với lực căng 470 tf/dây chuyền.

2. Thiết kế bệ căng đa năng dùng để đúc các sản phẩm BTCT DƯL

  • Dùng để đúc dầm I-24,54m (loại dầm có chuyển hướng cáp), dầm I-33m (loại dầm có chuyển hướng cáp) và các sản phẩm cọc ván SW300 ÷ SW1200.
  • Kích thước bệ căng đa năng: 4,9m x 142m (bệ căng đôi) và 2,3m x 142m (bệ căng đơn).
  • Lực căng thiết kế tối đa trên mỗi dây chuyền: 781,2 tf

3. Thiết kế bệ căng dầm super-T BTCT DƯL L=38,2m

  • Dùng để đúc dầm BTCT DƯL super-T L=38,2.
  • Kích thước bệ căng: 3,82m x 90m
  • Lực căng thiết kế tối đa trên mỗi dây chuyền: 831,6 tf.

4. Thiết kế đường lăn cho cần cẩu cổng

  • Đường lăn cho cần cẩu cổng sức nâng 20 tf
  • Đường lăn cho cần cẩu cổng sức nâng 50 tf