Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Thiết kế cọc ly tâm PC BTCT DƯL Ø300÷Ø600 loại A sản xuất tại công ty Cổ phần 620 Châu Thới:

- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 7888:2014

- Các loại cọc:

D (mm)

t (mm)

L (m)

Cấp tải

Dự ứng lực

Đường kính thép đai

Tole mặt bích

Tole thành

Đoạn nối vào đài

Tấm thép mối nối cọc

N

Db

RB

(mm)

Dài (mm)

Dày (mm)

Lb (mm)

Nn

Dn (mm)

LT (mm)

Nm

Dài (mm)

Rộng

(mm)

Dày (mm)

300

60

6 ÷ 12

A

6

7.1

3

10

60

1,5

750

6

10

1100

-

-

-

-

350

60

6 ÷ 12

A

7

7.1

3

10

60

1,5

800

6

10

1150

-

-

-

-

400

65

6 ÷ 14

A

8

7.1

3

12

60

1,5

800

6

10

1150

-

-

-

-

450

70

6 ÷ 15

A

10

7.1

3

12

80

1,5

800

6

10

1150

-

-

-

-

500

80

6 ÷ 15

A

12

7.1

3

14

80

1,5

800

6

12

1220

-

-

-

-

600

90

6 ÷ 15

A

17

7.1

4

14

100

1,5

800

7

12

1220

-

-

-

-