Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Thiết kế một số hạng mục trạm phân phối Gas, Tiền Hải, Thái Bính:

- Móng thiết bị.

- Nhà Control Room.

- Bể xử lý nước nhiễm dầu.