Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Tại công trình này, chúng tôi đã sử dụng modue RoadPro.NET để phân tích ứng suất của nền khi chịu tải trọng công trình đồng thời phân tích cố kết của nền đất nhiều lớp bằng phương pháp sai phân hữu hạn.

Qua nhiều bài toán ứng dụng và số liệu thí nghiệm hiện trường, chúng tôi tư vấn cho khách hàng phương án cột xi măng-đất với hàm lượng xi măng thích hợp với tình hình địa chất cụ thể nhằm tạo ra giải pháp hợp lý, đáp ứng yêu cầu của khách hàng

Page 2 of 2