Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Thiết kế toàn bộ hệ thống phụ trợ thi công, không kể 2 trụ tháp

Tại công trình cầu Phú Mỹ, chúng tôi đã thực hiện thiết kế các hạng mục sau:

 

1. Hệ thống bệ căng, dầm kích, ván khuôn thi công dầm BTCT ứng suất trước super T L=38.3m

2. Hệ thống đường lăn phục vụ cần cẩu cổng thi công dúc dầm

3. Hệ thống ván khuôn thi công toàn bộ trụ nhịp dẫn, kể cả trụ TieDown

TVEn đã thực hiện thiết kế và áp dụng thành công lần đầu tiên nguyên lý thiết kế ma sát dùng cho loại kết cấu đặc biệt trong hệ chống đỡ và ván khuôn thi công toán bộ các trụ cầu dẫn (kể cả trụ TieDown và không kể trụ tháp) của cầu treo Phú Mỹ - Tp. Hồ Chí Minh.

Thi công trụ neo Tiedown cầu Phú Mỹ

Hình ảnh thi công trụ neo Tiedown cầu Phú Mỹ

4. Hệ thống dàn thép lao phóng dầm BTCT super T L=38.3m

5. Hệ thống cột chống đỡ dàn thép lao phóng dầm