Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Do đặc điểm kết cấu nhịp, dàn thép phục vụ thi công lắp dựng hệ thống kỹ thuật cầu treo Phú Mỹ đã được thiết kế với độ linh động cao, độ ổn định lớn do gió tác động trên cao và địa hình trống trải. Vì vậy, chúng tôi đã áp dụng nguyên lý dàn thép di động để sử dụng có kết cấu dạng này.

Một số hình ảnh công trình