Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Đường Nguyễn Sinh Sắc:

 • Vị trí: đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT.848 đến nút giao thông cầu Cái Cỏ), thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố khu vực, vận tốc thiết kế Vtk=60 km/h;
  • Bề rộng: 4 làn xe x 3.75m + 2 dải an toàn x 0.5m + 2 lề người đi x 5.0m = 26m;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN;
  • Cấp công trình: cấp II;
  • Tiêu chuẩn thiết kế: TCXDVN 104-2007;
  • Tường chắn BTCT trên nền cọc ống ly tâm BTCT DƯL Ø400mm.

Duong Nguyen Sinh Sac Finish

Cầu Cái Cỏ:

 • Vị trí: cuối tuyến đường Nguyễn Sinh Sắc;
 • Qui mô cầu:
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05;
  • Tải trọng thiết kế: HL93;
  • Khổ cầu: 4 làn xe x 3.75m + 2 dải an toàn x 0.5m + 2 lề người đi x 1.75m + 2 gờ lan can x 0.25m = 20m
  • Tĩnh không: không yêu cầu;
  •  Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 25m;
  • Cấp công trình: cấp III;
  • Kết cấu nhịp: dầm BTCT ứng suất trước tiết diện chữ T ngược (L=25) liên hợp bản mặt cầu BTCT dày 180mm.
  • Móng mố BTCT: cọc ống ly tâm BTCT DƯL Ø500mm

Hệ thống hạ tầng:

 • Hệ thống chiếu sáng:
  • Trụ đèn STK cao 8m, cần đèn cao 2m, vươn xa 1.5m.
  • Bóng đèn loại LED 126W, ánh sáng trắng.
 • Hệ thống cấp nước và ống kỹ thuật: kết cấu đỡ ống cấp nước, cáp quang và cáp điện.
 • Hệ thống an toàn giao thông thủy, bộ
 • Hoàn thành thiết kế: 10/2018
 • Hoàn thành xây dựng: 12/2019

Cau Cai Co Finish