Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Chúng tôi chủ trì và thực hiện thiết kế các cầu Bình Phú, Bà Tồn, Mỹ Thiện, Ông Vẽ, Ông Hưng, Rạch Chanh, Rạch Giồng, Mỹ Thiện II & Bà Phú với qui mô và tiêu chuẩn thiết kế:

  • Cấp tải khai thác: H30 - XB80
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 18-79, có kiểm toán với cấp tải HL93 theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05
  • Kết cấu thượng tầng: Dầm BTCT DƯL I-24.54m, I-30m, bản rỗng L=15m, 18m & 20m
  • Mố trụ cầu: bằng BTCT, cọc đóng 450x450mm hoặc cọc nhồi Ø1000mm
  • Đường đắp cao đầu cầu: xử lý nền bằng giếng cát Ø400mm, gia cố vải địa kỹ thuật kết hợp tường chắn đất
  • Kết cấu cầu đảm bảo giao thông: cầu dàn thép Bailey DS L=24.384m, mố trụ cọc thép hình 2H300
  • Tường chắn & sàn giảm tải: bằng BTCT trên nền cọc ép 300x300mm