Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Sáu Quốc:

 • Vị trí: cuối đường Nguyễn Hữu Kiến và đầu đường Nguyễn Thái Học, Tp. Cao Lãnh;
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường phố đô thị theo tiêu chuẩn TCXDVN 104-2007, Vtk=60 km/h;
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 kN
  • Mặt cắt ngang: nền đường rộng 10m, mặt đường xe chạy rộng 7m;
  • Cấp công trình: cấp III
  • Tường chắn trên nền cọc tràm gia cố;
 • Qui mô cầu:
  • Tiêu chuẩn thiết kế: 22TCN 272-05;
  • Tải trọng thiết kế HL-93;
  • Bề rộng cầu B=1.5m + 2 làn xe x 3.5m + 1.5m = 10m;
  • Sơ đồ nhịp: 1 nhịp x 20m;
  • Cấp công trình: cấp IV
  • Kết cấu nhịp bằng BTCT ứng suất trước tiết diện chữ T ngược L=20m đặt cách khoảng 1.0m. Bản mặt cầu BTCT f'c=30MPa, nhựa dính bám kG/m², trên bản mặt cầu thảm bê tông nhựa nóng C12.5 dày 5cm;
  • Khe co giãn dạng ray;
  • Mố bằng BTCT trên hệ cọc BTCT ly tâm ứng suất trước Ø500mm. Mố A1: 16 cọc dài 20m và mố A2: 18 cọc dài 20m;
  • Bảo vệ chống xói lỡ bờ trước mố bằng cọc ván BTCT ứng suất trước SW300mm.

Cau Sau Quoc Finish

 • Hệ thống hạ tầng:
  • Hệ thống chiếu sáng:
   • Trụ đèn STK cao 8m, cần đèn cao 2m, vươn xa 1,5m.
   • Bóng đèn loại LED 126W, ánh sáng trắng.
  • Hệ thống cấp nước và ống kỹ thuật: kết cấu đỡ ống cấp nước, cáp quang và cáp điện;
  • Hệ thống an toàn giao thông thủy, bộ.
 • Hoàn thành thiết kế: 06/2018
 • Hoàn thành xây dựng: 04/2019