Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

  • Địa điểm: khu du lịch bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
  • Tuổi thọ công trình cầu: 100 năm (điều 1.2 – 22TCN 272-05).
  • Loại công trình : Công trình giao thông.
  • Cấp tải khai thác cầu/ cống: 70%HL93.
  • Tốc độ thiết kế: Theo vận tốc thiết kế của đường.
  • Loại cầu/cống: cầu bê tông cốt thép và cầu bê tông cốt thép ứng suất trước
  • Cấp công trình: cấp IV
  • Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22TCN 272-05.
  • Mặt cắt ngang cầu/cống: 4,0m + 2 bên x 0,6 m = 5.2m

 Cau My My Resort Finish