Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

 • Địa điểm: huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
 • Loại công trình: công trình giao thông.
 • Cấp công trình: cấp IV.
 • Qui mô:
  • Sơ đồ cầu: 5 nhịp x 24,54m. Kết cấu nhịp BTCT DƯL, mố trụ BTCT trên nền cọc 35x35cm
  • Khổ cầu: 7m + 2 lề x 1m = 9,0 m
  • Tải trọng thiết kế: H18 theo tiêu chuẩn 22 TCN 18-79
 • Đánh giá cấp tải khai thác sau kiểm định theo QCVN 41:2016/BGTVT :
  • Xe thân liền: 29 tấn
  • Xe sơ mi rơ moóc: 37 tấn
  • Xe kéo rơ moóc: 42 tấn
 • Năm thực hiện: 2016